Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

máj 2018

Spoločnosť Koninklijke Jumbo BV (ďalej len „Jumbo“) so sídlom v Westzijde 184, 1506 EK Zaandam je zodpovedná za spracovanie osobných údajov, ako je predpísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Jumbo je súčasťou európskej hračkárskej spoločnosti Jumbo Group a vyvíja, vyrába a predáva hračky, hry a puzzle.

Kontaktné údaje:
Hitstergame.com
Westzijde 184
1506 EK Zaandam
T: + 31 75 6531300

1. Osobné údaje, ktoré spracúvame

Spoločnosť Jumbo spracúva vaše osobné údaje, pretože využívate naše služby a/alebo preto, že nám takéto údaje sami poskytujete. Nižšie nájdete prehľad osobných údajov, ktoré spracúvame:

 • Meno a priezvisko
 • Pohlavie
 • Dátum narodenia
 • Miesto narodenia
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa
 • IP adresa
 • Ďalšie osobné údaje, ktoré aktívne poskytujete, napríklad vytvorením profilu na tejto webovej stránke, v korešpondencii a/alebo telefonicky
 • Údaje o vašich aktivitách na našej webovej stránke
 • Údaje o vašom správaní pri prehliadaní na rôznych webových stránkach (napr. pretože daná spoločnosť je súčasťou reklamnej siete)

2. Špeciálne a/alebo citlivé osobné údaje, ktoré spracúvame

Spoločnosť Jumbo spracúva nasledujúce špeciálne a/alebo citlivé osobné údaje, ktoré sa vás týkajú:

 • Údaje týkajúce sa osôb mladších ako 16 rokov:

Naša webová stránka a/alebo služba nemá v úmysle zhromažďovať údaje o návštevníkoch webových stránok mladších ako 16 rokov. Samozrejme pokiaľ nemajú povolenie od rodičov alebo opatrovníka. Nevieme však skontrolovať, či má návštevník menej ako 16 rokov. Preto odporúčame, aby rodičia monitorovali online aktivity svojich detí, aby sa predišlo zhromažďovaniu údajov o deťoch bez súhlasu rodičov. Ak sa domnievate, že sme zhromaždili osobné údaje o neplnoletom bez takéhoto súhlasu, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára na webovej stránke Hitster a my tieto informácie vymažeme.

3. Na aký účel a na akom základe osobné údaje spracúvame?

Spoločnosť Jumbo spracúva vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Distribúcia nášho newslettera a/alebo reklamnej brožúry
 • V prípade potreby vám zavolať alebo poslať e-mail s cieľom ponúknuť naše služby
 • Informovať vás o zmenách ovplyvňujúcich naše služby a produkty
 • Ponúknuť vám možnosť otvorenia účtu
 • Doručiť vám tovar a/alebo služby
 • Spoločnosť Jumbo analyzuje vaše správanie na webovej stránke s cieľom zlepšiť webovú stránku a prispôsobiť rozsah produktov a služieb, ktoré ponúka, podľa vašich preferencií
 • Spoločnosť Jumbo sleduje vaše správanie pri prehliadaní rôznych webových stránok s cieľom prispôsobiť svoje produkty a služby tak, aby lepšie vyhovovali vašim potrebám

4. Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Spoločnosť Jumbo uchováva vaše osobné údaje nie dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné na splnenie účelov, na ktoré boli vaše údaje zhromaždené. Na nasledujúce kategórie osobných údajov uplatňujeme nasledujúce doby uchovávania:

Newslettery:

Nižšie uvedené informácie budú uchovávané (ak sú uvedené) od momentu prihlásenia sa na odber newslettera, kým sa neodhlásite z odberu newslettera pomocou možnosti odhlásenia, ktorá je súčasťou newslettera:

 • Meno a priezvisko
 • Pohlavie
 • Dátum narodenia
 • Adresa
 • Emailová adresa

Zákaznícky servis:

V prvom rade sa údaje uvedené nižšie uložia, aby bolo možné reagovať na požiadavky zákazníckeho servisu a následne zistiť, či predchádzajúce požiadavky na zákaznícky servis predložila tá istá osoba, a to do dvoch rokov po uzavretí odpovede:

 • Meno a priezvisko
 • Pohlavie
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa

Súťaže a propagačné akcie:

Nižšie uvedené údaje sa uložia do dvoch týždňov po ukončení propagačnej kampane, aby sme vás mohli kontaktovať a poskytnúť vám informácie o víťazovi a akýchkoľvek následných dohodách o udeľovaní cien:

 • Meno a priezvisko
 • Pohlavie
 • Dátum narodenia
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa

Správanie pri prehliadaní:

Nižšie uvedené údaje sa ukladajú od okamihu, keď udelíte súhlas s ukladaním cookies spoločnosťou Jumbo, až do okamihu, keď nastavíte svoj internetový prehliadač tak, aby už neukladal cookies. Môžete tiež odstrániť všetky informácie, ktoré boli predtým uložené pomocou nastavení vášho prehliadača.

 • IP adresa

Žiadosti o prácu:

Nižšie uvedené údaje sa uchovávajú až dva týždne po ukončení procesu uchádzania sa o zamestnanie, aby sme mohli posúdiť vašu žiadosť a kontaktovať vás, aby sme vám poskytli pozvanie na následný pohovor alebo aby sme vás informovali, že pozícia už nie je voľná:

 • Meno a priezvisko
 • Pohlavie
 • Dátum narodenia
 • Miesto narodenia
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa
 • Ďalšie Vami aktívne poskytnuté osobné údaje, napríklad prostredníctvom vytvorenia profilu na tejto webovej stránke, v korešpondencii a/alebo telefonicky (vrátane vášho životopisu)

5. Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

 • Spoločnosť Jumbo zdieľa vaše osobné údaje s rôznymi tretími stranami, ak je to potrebné na plnenie zmluvy a na splnenie akýchkoľvek zákonných povinností. Uzatváráme Spracovateľskú zmluvu, aby sme zaistili rovnakú úroveň bezpečnosti a dôvernosti vašich údajov so spoločnosťami, ktoré spracúvajú vaše údaje v našom mene (ako sú kuriéri, naše distribučné centrum a partneri pre hosting údajov). Tieto strany môžu použiť osobné údaje iba na vykonávanie konkrétnych úloh, na ktoré boli najmuté. Spoločnosť Jumbo zostáva zodpovedná za uvedené operácie spracovania.
 • Spoločnosť Jumbo zdieľa vaše osobné údaje s inými tretími stranami, ktoré si spoločnosť Jumbo najíma na prípravu a spracovanie propagačných kampaní a súťaží, ako sú PR a/alebo mediálne agentúry. Tieto strany môžu použiť osobné údaje iba na vykonávanie konkrétnych úloh, na ktoré boli najmuté.
 • Spoločnosť Jumbo zdieľa vaše osobné údaje s inými tretími stranami iba vtedy, ak ste na tento účel dali osobitné povolenie.

6. Cookies alebo porovnateľné technológie, ktoré používame

Spoločnosť Jumbo využíva funkčné, analytické a sledovacie cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží do prehliadača vášho počítača, tabletu alebo smartfónu pri prvej návšteve webovej stránky spoločnosti Jumbo.

 • Funkčné cookies:

Spoločnosť Jumbo používa cookies, ktoré slúžia čisto technickej funkcii. Tieto cookies zaisťujú, že webová stránka funguje správne a že si napr. zapamätá vaše preferované nastavenia. Používajú sa aj na to, aby web správne fungoval a aby bolo možné optimalizovať jeho funkčnosť. Funkčné cookies nie je možné zrušiť.

 • Analytické cookies:

Google Analytics používame na zhromažďovanie webových štatistík o používaní a návštevách webovej stránky spoločnosti Jumbo. Služba Google Analytics umiestňuje na vaše zariadenie trvalý súbor cookie. Tento súbor cookie registruje vaše používanie webovej stránky spoločnosti Jumbo a tieto údaje potom Google analyzuje a výsledky poskytne Jumbo. Týmto spôsobom Jumbo získa prehľad o spôsobe, akým sa webová stránka používa, a v prípade potreby môže vykonať úpravy webovej stránky a/alebo služby na základe týchto informácií. Spoločnosť Google môže tiež preniesť tieto informácie na tretie strany, ak to vyžaduje zákon a/alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google. Google nemôže použiť tieto informácie pre iné služby Google. Analytické cookies nie je možné zrušiť.

 • Sledovanie cookies:

Okrem toho umiestňujeme cookies, ktoré sledujú vaše správanie pri prehliadaní mimo webovej stránky spoločnosti Jumbo, aby sme vám mohli ponúknuť obsah a reklamy šité na mieru. Keď ste prvýkrát navštívili webovú stránku spoločnosti Jumbo, informovali sme vás o týchto cookies a požiadali sme vás o povolenie ich umiestniť. Cookies môžete zrušiť nastavením svojho internetového prehliadača tak, aby už neukladal cookies. Okrem toho môžete tiež odstrániť všetky informácie predtým uložené v nastaveniach vášho prehliadača.

 • Technické vlastnosti:

Okrem umiestňovania cookies spoločnosť Jumbo tiež číta informácie z vášho prehliadača a/alebo zariadenia bez toho, aby bol súbor cookie umiestnený. Týmto spôsobom Jumbo zhromažďuje (technické) vlastnosti z vášho zariadenia a softvéru, ktorý používate, ako je typ operačného systému, nastavenie prehliadača, nainštalované doplnky, časové pásmo a veľkosť obrazovky. Spoločnosť Jumbo používa tieto informácie na sledovanie vášho správania pri prehliadaní a na to, aby na tomto základe mohla optimálne prispôsobiť svoje služby.

 • Hypertextové odkazy tretích strán:

Webová stránka spoločnosti Jumbo môže obsahovať hypertextové odkazy, prostredníctvom ktorých môžete opustiť webovú stránku spoločnosti Jumbo a vstúpiť na webovú stránku inej strany (napríklad predajcu). Spoločnosť Jumbo nemá žiadnu kontrolu nad službami a webovými stránkami tretích strán, na ktoré sú poskytované odkazy. Je preto možné, že takéto služby a webové stránky tretích strán podliehajú inému Vyhláseniu o ochrane osobných údajov. Jumbo nezodpovedá ani neručí za prevádzku a/alebo obsah služieb a/alebo webových stránok tretích strán.

 • Sociálne pluginy:

Webová stránka spoločnosti Jumbo obsahuje rôzne sociálne pluginy pre strany ako Facebook, Instagram, Google+, YouTube a LinkedIn. To vám umožňuje zdieľať informácie z webovej stránky Jumbo s ostatnými alebo ich odporúčať. Keď navštívite webovú stránku, ktorá zobrazuje sociálne pluginy týchto sociálnych médií, tretie strany uložia do vášho zariadenia cookies. Tieto cookies okrem iného zhromažďujú informácie o vašom prehliadači a webových stránkach, ktoré navštívite s vašou IP adresou.

 • Webová stránka spoločnosti Jumbo zobrazuje videá z webových stránok tretích strán vrátane YouTube. Tieto tretie strany umiestňujú cookies, ktoré vám umožňujú zobrazovať videá. Okrem toho môžu byť umiestnené cookies, ktoré sa používajú na sledovanie vášho správania pri prehliadaní na viacerých webových stránkach a na vytvorenie profilu vášho správania pri prehliadaní.
 • Pomocou „vlastného publika“ na webe Facebooku môže spolonosť Jumbo používať údaje zo svojej webovej stránky na zobrazovanie relevantných reklám na Facebooku. Prostredníctvom pixelu integrovaného do webovej stránky spoločnosti Jumbo sa na Facebook odošlú všeobecné informácie o relácii vášho prehliadača, vrátane akéhokoľvek Facebook cookie a webových stránok, ktoré navštívite. Na základe týchto údajov môžu byť používatelia Facebooku zaradení do konkrétného „vlastného publika“ a môžu im byť prezentované reklamy na mieru.
 • Používanie cookies umiestnených prostredníctvom videí a/alebo sociálnych doplnkov na webovej stránke spoločnosti Jumbo podlieha ďalším zmluvným podmienkam tretích strán. Spoločnosť Jumbo nezodpovedá a/alebo neručí za uvedené zmluvné podmienky tretích strán. Ďalšie informácie nájdete v zmluvných podmienkach príslušných strán:

7. Prezeranie, úprava alebo mazanie údajov

 • Máte právo na prezeranie, úpravu alebo vymazanie svojich osobných údajov. Okrem toho máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Jumbo a máte právo na prenosnosť údajov. To znamená, že nám môžete odoslať žiadosť, aby sme vám – alebo inej organizácii podľa požiadavky – zaslali akékoľvek osobné údaje, ktoré sme o vás uložili do počítačového súboru. Prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke Hitster nám môžete podať žiadosť o zobrazenie, úpravu, vymazanie alebo prenos vašich osobných údajov alebo požiadať o odvolanie súhlasu alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.
 • Aby sme si boli istí, že ste takúto žiadosť podali, žiadame vás, aby ste nám spolu so žiadosťou zaslali aj kópiu vášho dokladu totožnosti. Aby ste ochránili svoje súkromie, začiernite fotografiu svojej tváre, MRZ (strojovo čitateľná zóna alebo prúžok s číslami v spodnej časti pasu), číslo pasu a číslo sociálneho poistenia na odoslanej kópii. Na vašu žiadosť odpovieme čo najskôr, najneskôr do štyroch týždňov.
 • Spoločnosť Jumbo by tiež ráda zdôraznila, že máte právo podať sťažnosť národnému dozornému orgánu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

8. Ako chránime osobné údaje

Spoločnosť Jumbo berie ochranu vašich údajov vážne a prijíma vhodné opatrenia, aby zabránila ich zneužitiu, strate, neoprávnenému prístupu, nechcenému zverejneniu a/alebo neoprávnenej úprave. Ak máte pocit, že vaše údaje nie sú v bezpečí alebo že existujú náznaky zneužitia, kontaktujte náš zákaznícký servis pomocou kontaktného formulára na webovej stránke Hitster.

9. Zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže zmeniť. Akékoľvek takéto zmeny budú oznámené na webovej stránke Hitstergame.com. Najnovšia verzia je z 24. mája 2018.