ORIGINÁL

Počúvajte viac ako 100 rokov hudby a hádajte, kedy boli tieto skladby vydané. Nemusíte poznať presný rok* – iba ak je to pred skladbami, po skladbách alebo medzi skladbami, ktoré sú na vašej časovej osi. Vaše šance na výhru sa zvýšia, ak viete pomenovať aj interpretov a názvy skladieb.

*Rok uvedený na každej karte je rokom, kedy bola pieseň týmto interpretom zverejnená alebo verejne uvedená v jej pôvodnej podobe.

Príprava

 • Rozhodnite sa, či budete hrať v tímoch alebo individuálne.
 • Každý hráč/tím dostane 2 žetóny HITSTER a 1 hudobnú kartu, ktorú položí pred seba lícom nahor (stranou s dátumom nahor), čím spustí svoju časovú os.
 • Pri použití účtu Spotify Free sa HITSTER hrá s DJ-om. Hráči sa striedajú v úlohe DJ-a, ktorý skenuje kartu a spúšťa hudbu. Hráč, ktorý je DJ-om, sa nemôže pridať a hrať spolu, pretože prehrávaná pieseň je zobrazená na obrazovke.

1. SKENUJTE

DJ skenuje kartu pomocou aplikácie HITSTER. Stlačte tlačidlo Prehrať pre štart 20 sekundového prehrávania po otvorení prehrávača Spotify Web Player.

2. UMIESTNITE

Umiestnite hudobnú kartu: Hráč naľavo od DJ umiestni kartu lícom nadol (bez toho, aby nahliadol na spodnú stranu) na správne miesto na svojej časovej osi tak, že ju umiestni vľavo/vpravo alebo medzi ostatné hudobné karty pred nimi, s najskoršou piesňou vľavo.

3. OTOČTE

Otočte hudobnú kartu: Ak je v správnej polohe, kartu si ponechajte. V opačnom prípade ju odhoďte, pokiaľ iný hráč správne neumiestnil žetón HITSTER (pozri žetóny HITSTER nižšie). Karty toho istého roku môžu byť v ľubovoľnom poradí, aj keď bola skladba vydaná skôr v danom roku. Teraz hrá DJ novú skladbu a je na rade ďalší hráč.

4. VYHRAJTE

Hra pokračuje vľavo, kým jeden z hráčov nemá 10 kariet správne umiestnených na svojej časovej osi. Tento hráč je víťazom hry a získava titul HITSTER!

ŽETÓNY HITSTER

Pamätáte žetóny HITSTER? Tie sú pridané pre ešte vzrušujúcejšiu hru. Tieto žetóny možno použiť 3 rôznymi spôsobmi:

1. PRI SVOJOM ŤAHU

Nepoznáte pesničku? Zaplaťte 1 žetón HITSTER a naskenujte ďalšiu kartu, aby ste vypočuli novú skladbu a žetón a kartu odhoďte do krabice.

2. PRI ŤAHU SÚPEROV

Myslíte si, že hráč umiestnil kartu na svoju časovú os nesprávne? Potom zakričte „HITSTER“, kým sa karta odhalí. Umiestnite 1 zo svojich žetónov na časovú os súpera tam, kde si myslíte, že by mala ísť karta. Ak máte pravdu, môžete túto kartu ukradnúť. Umiestnite ju na správnu pozíciu na časovej osi. Všetky použité žetóny odhoďte do krabice.

Poznámka: Prvý hráč, ktorý zakričí HITSTER, umiestni svoj žetón ako prvý. Ak si však ďalší hráč, ktorý zakričí HITSTER, myslí, že odpoveď je tiež nesprávna, môže si vybrať inú pozíciu na súperovej časovej osi a pokúsiť sa ukradnúť kartu. Žiadne dva žetóny nemožno umiestniť na rovnaké miesto na súperovej časovej osi.

3. KEDYKOĽVEK

Vymeňte 3 žetóny HITSTER za vrchnú hudobnú kartu z balíčka a umiestnite ju na svoju časovú os bez toho, aby ste museli hádať dátum jej vydania.

ZÍSKAVANIE ŽETONOV HITSTER

Pri svojom ťahu môžete získať 1 token HITSTER, ak viete správne pomenovať názov skladby a meno interpreta. Žetón je možné získať aj pri nesprávnom umiestnení karty na časovej osi. Žiadny hráč nemôže držať viac ako 5 žetónov v danom čase počas hry.

VYBERTE OBTIAŽNOSŤ

TIP: Pre vyváženejšiu hru si každý hráč môže vybrať hru na inej úrovni obtiažnosti

Skvelá párty!
Usporiadajte skladby v správnom poradí na časovej osi.

Originál

Viete svoje!
Ukážte, ako dobre poznáte svojich interpretov a ich piesne.

Pro

Hardcore Hitster!
Milujete hudbu a poznáte názov, interpreta a rok naspamäť.

Expert

Spolupracujte!
Zostavte tím! Vytvorte jednu časovú os spolu so svojimi priateľmi.

Družstvo

PRO

Počúvajte viac ako 100 rokov hudby a hádajte, kedy boli tieto skladby vydané. Ako PRO musíte vedieť pomenovať interpreta a názov skladby. Nemusíte však vedieť presný rok, kedy bola skladba vydaná – iba ak je to pred skladbami, po nich alebo medzi skladbami, ktoré sú už na vašej časovej osi.
Dodržiavajte ORIGINÁLNE pravidlá hry s týmito výnimkami:

 • Každý PRO hráč dostane 5 žetónov HITSTER namiesto 2.
 • Okrem umiestnenia hudobnej karty na správnu pozíciu na svojej časovej osi musia PRO hráči správne pomenovať interpreta a názov skladby, aby mohli kartu vyhrať.
 • Použite žetóny HITSTER podľa pravidiel ORIGINÁL, ale s tým rozdielom, že na odcudzenie karty musíte tiež správne pomenovať interpreta a názov skladby. Môžete si tiež ponechať svoj žeton, ak bola vaša krádež úspešná. Pri hraní ako PRO nie je možné získať žiadne nové žetony.

Hra pokračuje vľavo, kým jeden z hráčov nemá 10 kariet správne umiestnených na svojej časovej osi.

EXPERT

Počúvajte viac ako 100 rokov hudby a hádajte, kedy boli tieto skladby vydané. Ako EXPERT musíte vedieť pomenovať interpreta, názov skladby a presný rok, kedy bola skladba vydaná.
Dodržiavajte ORIGINÁLNE pravidlá hry s týmito výnimkami:

 • Každý hráč EXPERT dostane 3 žetóny HITSTER namiesto 2.
 • Okrem umiestnenia hudobnej karty na správnu pozíciu na časovej osi musia hráči EXPERT správne uviesť presný rok vydania piesne, interpreta a názov piesne, aby mohli kartu vyhrať.
 • Použite žetóny HITSTER podľa pravidiel ORIGINÁL, ale s tým rozdielom, že na odcudzenie karty musíte správne pomenovať aj rok vydania piesne, interpreta a názov piesne. Môžete si tiež ponechať svoj žetón, ak bola vaša krádež úspešná. Počas hry ako EXPERT nie je možné získať žiadne nové žetóny.

Hra pokračuje vľavo, kým jeden z hráčov nemá 10 kariet správne umiestnených na svojej časovej osi.

DRUŽSTVO

Máte chuť na menej konkurencieschopnú cestu po pamäťovej línii? Potom sa HITSTER môže hrať aj ako jeden tím. Počúvajte viac ako 100 rokov hudby a hádajte, kedy boli tieto skladby vydané. Nemusíte poznať presný rok* – iba ak je to pred skladbami, po skladbách alebo medzi skladbami, ktoré sú na vašej časovej osi.
Dodržiavajte ORIGINÁLNE pravidlá hry s týmito výnimkami:

 • Vytvorte tím a vezmite si 5 žetónov HITSTER a 1 kartu z balíčka a položte ich lícom nahor pred seba, čím spustíte svoju časovú os.
 • Vezmite kartu z krabice a spolu so svojím tímom sa ju snažte umiestniť na správne miesto na vašej časovej osi.
 • Potom otočte kartu a skontrolujte, či ste hádali správne. Ak áno, môžete si kartu ponechať, inak ju odhoďte do škatule a stratíte jeden zo svojich žetónov HITSTER.
 • Pokúste sa nazbierať 10 kariet na časovej osi, kým sa vám minú žetóny HITSTER.

TIP: Môžete znížiť počet žetónov pre náročnejšiu hru alebo nastaviť cieľové vysoké skóre tak, že sa pokúsite nazbierať čo najviac kariet, kým sa vám žetóny minú.