fbpx

VÄLJ SVÅRIGHETSNIVÅ

ORIGINAL REGLER

Lyssna på över 100 år av hits och turas om att gissa när de släpptes. Du behöver inte veta exakt vilket år, bara om de släpptes före eller efter andra hits. Dina chanser att vinna ökar om du också kan namnge artisten och låten. 

Den första spelaren med 10 hits i rätt tidsordning vinner spelet och titeln HITSTER

FÖRBEREDELSER

1. Välj en DJ.

2. Bestäm om ni spelar i lag eller individuellt.

3. Ta 1 musikkort och 2 hitsterkort var och placera dem framför er med framsidan upp.

1. DJ:n spelar upp en hit

Vill du lära dig DJ:a? Klicka här.

 

2. Placera musikkortet

Spelaren till vänster om DJ:n börjar. Spelaren gissar när låten* släpptes** genom att placera musikkortet till höger/vänster om de musikkort som ligger på bordet framför sig. 

3. Vänd på musikkortet

Vänd på musikkortet för att se om spelaren hade rätt. Om kortet placerats rätt får spelaren behålla det, annars är det förlorat. Nu spelar DJ:n upp en ny låt och det är nästa spelares tur. 

* Definition av låtversion: Den version av låten som ni hör spelas.

Notera att originalversionen av låten kanske inte är tillgänglig i alla musiktjänster. Oavsett, så söker vi alltid året då artisten först släppte låten. Ibland har en låt blivit "remastered" och originalet finns inte längre att tillgå. Oavsett så söker vi året då originalet med den aktuella artisten släpptes. 


** Definition av år: Året då låten först blev digitalt (nedladdning eller streaming) eller fysiskt (som singel eller album) tillgänglig för allmänheten på någon marknad. 

HITSTERKORTEN

hitster cards

Kommer du ihåg HITSTERKORTEN?
De kan göra 3 coola saker!

1. När det är din tur

Är låten för svår? Spela ett av dina HITSTERKORT så spelar DJ:n upp en ny låt. Ett använt HITSTERKORT är förbrukat. 

2. När det är en motståndares tur

Misstänker du att motståndaren har felplacerat ett musikkort? Placera ett HITSTERKORT på motståndarens rad av musikkort på den position du tror är korrekt innan musikkortet vänds upp. Om du hade rätt vinner du musikkortet och får placera det på korrekt position på din egen musikrad. Ett använt HITSTERKORT är förbrukat. Endast en utmaning per möjlig kortposition.

3. När som helst

Byt 3 HITSTERKORT mot 1 musikkort och placera musikkortet på rätt position på din musikkortsrad. 

HUR VINNER MAN NYA HITSTERKORT?

Du får et nytt HITSTERKORT om du när det är din tur kan ange rätt artist och låttitel.

 

 

SÅ HÄR VINNER DU

Den första spelaren som får 10 hits i rätt tidsordning vinner spelet och titeln HITSTER. Lycka till!

 

 

PRO REGLER

Lyssna på över 100 år av hits och turas om att gissa när det släpptes. Du behöver inte veta exakt vilket år, bara om de släpptes före eller efter andra hits SAMT namnet på artisten och låten. 

Den första spelaren med 10 hits i rätt tidsordning vinner spelet och titeln HITSTER PRO. 

FÖRBEREDELSER

1. Välj en DJ.

2. Bestäm om ni spelar i lag eller individuellt.

3. Ta 1 musikkort och 5 hitsterkort var och placera dem framför er med framsidan upp. 


1. DJ:n spelar upp en hit

Vill du lära dig DJ:a? Klicka här.2. Placera musikkortet OCH gissa namnet på artisten och låten*

Spelaren till vänster om DJ:n börjar. Spelaren gissar när låten släpptes** genom att placera musikkortet till höger/vänster om de musikkort som ligger på bordet framför denna. Därtill gissar spelaren namnet på artisten och låten. 

3. Vänd på musikkortet

Vänd på musikkortet för att se om spelaren placerat det rätt och gissat rätt namn på artisten och låten. Om det var rätt får spelaren behålla kortet, annars är det förlorat. Nu spelar DJ:n upp en ny låt och det är nästa spelares tur. 

* Definition av låtversion: Den version av låten som ni hör spelas.

Notera att originalversionen av låten kanske inte är tillgänglig i alla musiktjänster. Oavsett, så söker vi alltid året då artisten först släppte låten. Ibland har en låt blivit "remastered" och originalet finns inte längre att tillgå. Oavsett så söker vi året då originalet med den aktuella artisten släpptes. 


** Definition av år: Året då låten först blev digitalt (nedladdning eller streaming) eller fysiskt (som singel eller album) tillgänglig för allmänheten på någon marknad. 

HITSTERKORTEN

Kommer du ihåg HITSTERKORTEN?
De kan göra 3 coola saker!

1. När det är din tur

Är låten för svår? Spela ett av dina HITSTERKORT så spelar DJ:n upp en ny låt. Ett använt HITSTERKORT är förbrukat.2. När det är en motståndares tur

Misstänker du att spelaren felplacerat musikkortet eller gissat på fel artist eller låttitel? Spela ett HITSTERKORT på den plats på motståndarens musikkortsrad där du tror att musikkortet hör hemma och gissa på artist och låttitel. Om du har rätt på alla 3 så vinner du musikkortet som placeras på din musikkortsrad och du får behålla HITSTERKORTET. Annars är HITSTERKORTET förlorat. Flera spelare kan utmana samtidigt, men gissningarna kan inte vara identiska. 

3. När som helst

Byt 3 HITSTERKORT mot 1 musikkort och placera musikkortet på rätt position på din musikkortsrad. HUR VINNER MAN NYA HITSTERKORT?

Det gör du tyvärr inte. Du har endast de 5 Hitsterkort som du fick när spelet började. 

SÅ HÄR VINNER DU

Den första spelaren som får 10 hits i rätt tidsordning vinner spelet och titeln HITSTER EXPERT. 

 

Lycka till!

 

 

EXPERT REGLER

Lyssna på över 100 år av hits och turas om att gissa vilket år de släpptes SAMT namnet på artisten och låten.

Första spelaren att vinna 10 hits vinner spelet och titeln HITSTER EXPERT.

FÖRBEREDELSER

1. Välj en DJ.

2. Bestäm om ni spelar i lag eller individuellt.

3. Draw 1 music card and 3 HITSTER cards each and place them in front of you face up.

1. DJ:n spelar upp en hit

Vill du lära dig DJ:a? Klicka här.

2. Gissa år, artist och låttitel

Spelaren till vänster om DJ:n börjar. Spelaren gissar vilket år** låten* släpptes samt artistens namn och låttiteln. 

3. Vänd på musikkortet

Vänd på musikkortet för att se om spelaren gissat rätt år, artistnamn och låttitel. Om det var rätt får spelaren behålla musikkortet. Annars är det förlorat. Nu spelar DJ:n upp en ny låt och det är nästa spelaren tur. 

* Definition av låtversion: Den version av låten som ni hör spelas.

Notera att originalversionen av låten kanske inte är tillgänglig i alla musiktjänster. Oavsett, så söker vi alltid året då artisten först släppte låten. In addition, sometimes songs have been remastered and the original song is no longer available. On such occasion, it is the original song release year with that artist that we are looking for, not the year it was remastered. 


** Definition av år: Året då låten först blev digitalt (nedladdning eller streaming) eller fysiskt (som singel eller album) tillgänglig för allmänheten på någon marknad. 

HITSTERKORTEN

hitster cards

Kommer du ihåg HITSTERKORTEN?
De kan göra 3 coola saker!

1. När det är din tur

Är låten för svår? Spela ett av dina HITSTERKORT så spelar DJ:n upp en ny låt. Ett använt HITSTERKORT är förbrukat. 

2. När det är en motståndares tur

Misstänker du att spelaren gissat på fel år, artist eller låttitel? Spela ett HITSTERKORT och uttala din gissning på år, artist och låttitel. Om du har rätt på alla 3 så vinner du musikkortet och får behålla HITSTERKORTET. Annars är HITSTERKORTET förlorat. Flera spelare kan utmana samtidigt, men gissningarna kan inte vara identiska. 

3. När som helst

Byt 3 HITSTERKORT mot 1 musikkort.


HUR VINNER MAN NYA HITSTERKORT?

Det gör du tyvärr inte. Du har endast de 3 HITSTERKORT som du fick när spelet började. 

SÅ HÄR VINNER DU

Den första spelaren som samlar 10 hits vinner spelet och titeln HITSTER EXPERT. 


Lycka till!


LOCKDOWN FRIENDLY RULES

Vi gör vad vi kan för att sprida lite ljus under dessa mörka tider. Därför har vi tagit fram särskilda regler så att du kan spela HITSTER med vänner och familj samtidigt som ni bibehåller rekommendationerna om att hålla distans. Stay safe!

 

Lyssna på över 100 år av hits och turas om att gissa vilket år de släpptes, artist och låtnamn.

Första spelaren att vinna 10 hits vinner spelet och titeln HITSTER – LOCKDOWN CHAMP.

FÖRBEREDELSER

1. Koppla upp er med en mötesapplikation såsom Zoom, Google Meet eller Skype.

2. Bestäm vem som är DJ (personen som har spelet) och bestäm om ni spelar i lag eller inte. 

3. Eftersom alla korten finns hos DJn så måste denne även hålla ordning på ställningen. För att göra det skriver DJn ned namnet på alla spelare på en bit papper. Varje spelare börjar med 3 HITSTERkort som DJn lägger vid spelarnas respektive namn på pappret. 

3. Make sure the DJ can transmit the music to all players. We recommend one of the following: 

 

A. DJn sänder musiken via "Spotify group sessions". Läs mer här

B. DJn spelar upp musiken där denne är och överför musiken via den mötesapplikation ni valt att använda. 

1. Koppla upp er med en mötesapplikation såsom Zoom, Google Meet eller Skype.

2. Bestäm vem som är DJ (personen som har spelet) och bestäm om ni spelar i lag eller inte. 

3. Eftersom alla korten finns hos DJn så måste denne även hålla ordning på ställningen. För att göra det skriver DJn ned namnet på alla spelare på en bit papper. Varje spelare börjar med 3 HITSTERkort som DJn lägger vid spelarnas respektive namn på pappret. 

4. Säkerställ att DJn kan överföra musiken till de andra spelarna. Vi rekommenderar en av följande: 

 

A. DJn sänder musiken via "Spotify group sessions". Läs mer här

B. DJn spelar upp musiken där denne är och överför musiken via den mötesapplikation ni valt att använda. 

SÅ HÄR SPELAR DU

1. DJ:n spelar upp en hit

Vill du lära dig DJ:a? Klicka här.2. Gissa vilket år låten kom samt artist och låttitel*

Den yngsta spelaren börjar. Han/hon gissar året** då låten släpptes. Nu är det nästa spelares tur att gissa på samma låt. Proceduren fortsätter tills alla spelare fått gissa på låten. Två spelare får inte gissa på samma år. Varje spelare har på sin tur även möjligheten att placera ett "bet" på artist och låttitel "Se "HITSTERkorten" nedan för mer information).

3. Vänd på musikkortet

DJn vänder på musikkortet och kortet tillfaller den spelare vars gissning på året var närmast. Om två spelares gissningar var lika långt ifrån det rätta svaret så tillfaller kortet den som gissade först. DJn placerar musikkortet vid spelarens namn på pappret som visar aktuell ställning. 

 

Betsen (HITSTERkorten) + ytterligare ett HITSTERkort tillfaller den spelare som gissade rätt artist och låttitel. DJn placerar HITSTERkorten vid spelarens namn. Om ingen gissade rätt så är HITSTERkorten förbrukade. 

 

 

Nu spelar DJn upp en ny låt och det är nästa spelares tur att vara först att gissa. 

* Definition av låtversion: Den version av låten som ni hör spelas.

Notera att originalversionen av låten kanske inte är tillgänglig i alla musiktjänster. Oavsett, så söker vi alltid året då artisten först släppte låten. Ibland har en låt blivit "remastered" och originalet finns inte längre att tillgå. Oavsett så söker vi året då originalet med den aktuella artisten släpptes. 


** Definition av år: Året då låten först blev digitalt (nedladdning eller streaming) eller fysiskt (som singel eller album) tillgänglig för allmänheten på någon marknad. 

HITSTERKORTEN

Kommer du ihåg HITSTERKORTEN?
De kan göra 2 coola saker!

1. När det är din tur

När det är din tur att gissa året då låten släpptes så kan du om du vill även be DJn att betta ett av dina HITSTERkort och gissa på artist och låttitel. DJn placerar då HITSTERkortet i en särskild bethög. Därefter kan även andra spelare placera sina bets om de vill, men inte med precis samma gissning på artist och låttitel. 

 

2. Anytime

Be DJn byta 3 HITSTERkort mot ett musikkor som placeras i din hög med musikkort. 

 

 

 

HUR VINNER MAN NYA HITSTERKORT?

Du vinner nya HITSTERkort genom att gissa korrekt på artist och låttitel. 

SÅ HÄR VINNER DU

Den första spelaren som får ihop 10 musikkort vinner spelet och titeln HITSTER – LOCKDOWN CHAMP. 

 

Lycka till!

 

 

SWE

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.